Schoolafspraken

 • Je leerlingenpas heb je altijd bij je.
 • Je bent in principe de gehele dag beschikbaar voor school, tot uiterlijk 17.00 uur.
 • Controleer in Magister of roosterwijzigingen zijn. Bij twijfel informeer je bij het leerlingenloket, de balie of bij de coördinatoren.
 • Werkstukken lever je in bij je vakdocent. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat je je werkstuk inlevert bij het leerlingenloket. Vraag altijd een bewijs van ontvangst.
 • Bijzonder verlof dien je vooraf aan te vragen bij de teamleider of de coördinatoren van jouw leerjaar.
 • Verlof dien je vooraf aan te vragen bij je afdelingsleider of de coördinatoren van jouw leerjaar.
 • Leerlingen van de onderbouw verblijven tijdens de pauzes in de aula of buiten op het schoolplein.
 • De aula is gedurende de gehele dag -m.u.v. de pauzes- een ruimte waar alleen gestudeerd kan worden.
 • Lesuitval onderbouw: Je meldt je bij de balie bij onverwacht lesuitval! Je gaat naar het aangegeven lokaal/ruimte als er in je rooster opvang (OPV) staat. 
 • De mediatheek is open van 8.30 - 16.30. Op vertoon van je leerlingenpas kun je kosteloos materialen lenen voor de duur van drie weken.
 • Fietsen plaats je in de daarvoor bestemde rekken en niet daarbuiten.
 • Roken en vapen is binnen het schoolterrein niet toegestaan.
 • Telefoongebruik is op het schoolterrein niet toegestaan. De telefoon is thuis of in de kluis.
 • Tijdens de pauze mag er geen device gebruikt worden, dus ook geen laptop.
 • Er is maar één ingang voor leerlingen en dat is die bij het leerlingenloket.
 • Leerlingen hebben geen toegang tot de personeelskamer.

Het schoolreglement kan je vinden in de schoolgids.

De schoolgids staat op de jrl website onder het tabje ouders - schoolgids.