Laptopschool

Het Jacob-Roelandslyceum streeft ernaar het onderwijs verder te verbeteren. Het meer op maat aanbieden van onderwijs is in dat kader een belangrijk thema binnen de school.

Om dat doel te bereiken zijn er leermiddelen nodig die ons daarin verder helpen. Het inzetten van ICT is daar een voorbeeld van. Via een laptop is het voor docenten mogelijk om meer en gevarieerder lesmateriaal aan te bieden.

 De school streeft daarbij de volgende onderwijskundige doelen na:

  • Beter aansluiten bij het niveau van iedere leerling;
  • Beter kunnen differentiëren;
  • Motivatie van leerlingen vergroten;
  • Leerlingen netter en meer gestructureerd laten werken;
  • Toegankelijk maken van het prachtige digitale materiaal en ontwikkelingen op internet.

Op het Jacob-Roelandslyceum werken dan ook alle leerlingen, naast de gewone lesboeken, met een laptop in de klas. Het programma OneNote zal worden ingezet als ondersteunend programma. Het werken met OneNote biedt de volgende voordelen:

  • Directe links naar lesmateriaal;
  • Al het materiaal van een vak in één bestand;
  • Aantekeningen van docenten digitaal;
  • Eigen aantekeningen digitaal;
  • Mogelijkheden voor iedere leerling om opdrachten te maken op zijn/haar niveau.

 De laptop met OneNote is dus een middel om beter aan de behoeften van leerlingen te voldoen en geen doel op zich.

Op de sub-pagina's vindt u een overzicht van veelgestelde vragen van ouders , een overzicht met veelgestelde (technische) vragen van leerlingen en de systeemeisen van het JRL voor een eigen device. Indien u vragen heeft over het laptopgebruik kunt u altijd contact opnemen met de school via info@jrl.nl