Disclaimer

De OMO Scholengroep Boxtel publiceert op deze website ter informatie teksten, afbeeldingen en beeldmateriaal.
 
De OMO Scholengroep Boxtel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.
 
De informatie op deze website de OMO Scholengroep Boxtel wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voor komen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten.
 

Beperkte aansprakelijkheid

De OMO Scholengroep Boxtel spant zich in om de inhoud van de website zo goed mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 
De OMO Scholengroep Boxtel is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens, zoals die op de website de OMO Scholengroep Boxtel worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.
 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom van deze materialen liggen bij de OMO Scholengroep Boxtel.
 
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten en beeldmateriaal is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de OMO Scholengroep Boxtel