De verschillende begeleidingslijnen

We maken bij de begeleiding van leerlingen onderscheid tussen de ondersteuning in de eerste, tweede en derde lijn. 

 

Onder ondersteuning in de eerste lijn verstaan we de reguliere ondersteuning waar alle leerlingen mee te maken hebben. Deze bestaat uit het signaleren en begeleiden door vakdocenten en mentoren. 

Bij ondersteuning in de tweede lijn wordt de ondersteuning van interne deskundigen bedoeld. Deze deskundigen zijn specialisten die een hulptaak hebben, ondersteuning coördineren, analyseren en de begeleiders in de eerste lijn begeleiden. 

Externe deskundigen verlenen hulp in de derde lijn.