Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingesteld orgaan binnen de school. Binnen deze raad denken ouders, leerlingen en docenten mee over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar soms ook een beslissende rol in beleidszaken. Kenmerkend is hierbij dat het meestal gaat over zaken die een brede impact hebben op de school. (Voor individuele kwesties is het contact met de mentor of de afdelingsleider beter geschikt)
Ofschoon elke school een MR heeft, zijn er toch wel verschillen tussen scholen te bekennen. De ene MR is actiever dan de andere. 
Het kan ook zijn dat er gedurende een langere tijd veranderingen op de school zijn doorgevoerd, waarover er onzekerheid of onduidelijkheid leeft bij docenten, leerlingen of ouders. Een “spannende” agenda levert dan een “spannende” vergadering met de schoolleiding op. Wederzijds begrip en de juiste chemie tussen gesprekspartners kunnen niettemin leiden tot een zowel kritisch als een constructief overleg. Op een aantal scholen vormt de MR zelfs een klankbord voor de directie.
Als we eerlijk zijn, zijn misschien wel al van deze bovengenoemde aspecten van toepassing op het afgelopen jaar van de MR van het JRL.  In de MR van het JRL hebben we besloten dat we communicatie een belangrijk aandachtspunt vinden. 

Wilt u in contact komen met de MR over schoolbrede zaken dan kan dat via de onderstaande link.

klik hier