De ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep ouders van leerlingen uit verschillende leerjaren van het JRL.

Vergaderingen

Er vinden per schooljaar ongeveer zes vergaderingen plaats. In deze vergaderingen komen allerlei punten aan bod die door de ouders worden aangedragen. Ook worden er in overleg met de schoolleiding diverse beleidsthema’s die leerjaar- en afdelingoverschrijdend zijn besproken.

De thema-avond

Eens per jaar wordt de thema-avond gehouden. Hiervoor worden alle ouders uitgenodigd. Op deze avond komt een aansprekend onderwerp aan de orde zoals alcohol en drugs, internet, gezonde voeding, budgettering etc.

Vertegenwoordiging in de afdelingsklankbordgroepen

In elke klankbordgroep, onder leiding van de verschillende afdelingsleiders, zijn één of meer ouders uit de ouderraad vertegenwoordigd.
Bij deze bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde die direct betrekking hebben op de dagelijkse gang van zaken binnen de betreffende leerjaren. In de vergaderingen van de ouderraad worden de klankbordbijeenkomsten geëvalueerd.

 

Hand- en spandiensten

De ouderraad levert, op verzoek van de school, hand- en spandiensten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals:

  • culturele activiteiten;
  • sportdagen;
  • schoolfeesten (o.a. gala, Roelandsdag).

Bij de diploma-uitreiking verzorgt de ouderraad de corsage voor de leerlingen. Ook is de ouderraad vertegenwoordigd bij het toespreken van de geslaagden.

Vertegenwoordiging in de MR

In de MR participeren één of meer leden van de ouderraad. Zij vormen de koppeling tussen ouderraad en MR.

Representatie

De ouderraad besteedt aandacht aan jubilea, afscheid, huwelijk, geboorte, overlijden, enz.

 

Heeft u een vraag of opmerking voor de ouderraad   klik dan hier.