Sport & Lifestyle

In Schooljaar 2018-2019 gaat een nieuwe profilering voor het eerst meedraaien naast de al bestaande profileringen: Sport & Lifestyle. 

Maar wat houdt dat in:

Levensstijl is eigenlijk gewoon een moeilijk woord voor iets heel makkelijks, het betekent eigenlijk de manier waarop een groep of individu leeft. Dit is een beetje een lange zin om elke keer weer te herhalen dus noemen we het in het Nederlands meestal gewoon levensstijl of levenswijze. De term lifestyle is tegenwoordig meer in gebruik in de marketing wereld. De levensstijl is dus vooral hoe mensen willen over komen en er uit willen zien want als jij bijvoorbeeld de nieuwste schoenen hebt zullen de mensen op straat vast denken dat je rijk bent alles draait om status en imago. 
De levensstijl van mensen laat vaak niet zien wie of hoe ze zijn maar hoe of wie ze WILLEN zijn. Als jij een tijd een levensstijl volgt kan het zelfs zijn dat je echt denk dat dit is wie je bent. Als we even om ons heen kijken zien we dat alles eigenlijk om levensstijl gaat.

Met Sport en Lifestyle gaan we voor een gezonde lifestyle!

We leggen het accent op jouw sport(talent) ontwikkeling en persoonlijke vorming in een programma met een doorlopende leerlijn. Met een doorlopende leerlijn bedoelen we dat er een doordachte opbouw zit in het programma. Verder zal het ook vakoverstijgend zijn. Er komen onderwerpen aan bod die overlappen met andere vakken (denk b.v. aan biologie). Kies er ook voor om oud te worden en jong te blijven!

SportLifeStyle-lessen:

Er komen verschillende competenties/vaardigheden aan de orde die in het algemeen en zeker ook in de sport belangrijk zijn, bijvoorbeeld: samenwerken, leidinggeven, communicatie, organiseren en analyseren. Daarnaast worden o.a. gebieden als fysieke vorming, mentale begeleiding, voeding, doping, conditie, leefgewoonten en blessures in deze lessen behandeld. 

Per week heb je 2 uur Sport & Lifestyle (dit is bovenop de reguliere lessen LO). Verhouding van 1 les theorie (kan ook in de gymzaal plaatsvinden = afhankelijk van het onderdeel) gevolgd door een enkel uur sport en vervolgens een blokuur sport. Tijdens het theorie gedeelte zullen we ons theoretisch voor gaan bereiden op de Sporturen (enkel uur en blokuur). Dus niet zomaar sporten, maar met een doel of een idee erachter. 

We willen zoveel mogelijk verbreden i.p.v. verdiepen:

Tijdens de uren Sport willen we jullie zoveel mogelijk laten kennismaken met sporten die niet of weinig aan bod komen tijdens de reguliere les LO (lichamelijke opvoeding).
Enkele mogelijke voorbeelden: 
Skateboarden/ me-mover/ zwemmen/ trampoline springen/ etc. etc. 


Herken je jezelf in de volgende eigenschappen dan is deze profilering wellicht voor jou op het lijf geschreven:

 

  • Sportief
  • Onderzoekend
  • Leergierig
  • Sociaal
  • Avontuurlijk