Onderwijsconcept

Ons onderwijsconcept wordt weergegeven in een cirkelmodel: twee cirkels om een pit. De pit staat voor de leeractiviteit van de leerling. De cirkels eromheen zijn de onderwijsleersituatie, waarvoor we het begrip JRL-lesblok zijn gaan gebruiken, en het pedagogisch klimaat. Door deze twee cirkels op elkaar te laten inwerken, sluiten we steeds beter aan bij de drie basisbehoeftes van de leerling: relatie (erbij horen en je veilig voelen), competentie (vertrouwen in eigen kunnen) en autonomie (je eigen ontwikkeling sturen), waardoor de motivatie van de leerling om echt tot leren over te gaan verhoogd wordt en er ook daadwerkelijk leeractiviteiten plaatsvinden.