Werken bij het Jacob-Roelandslyceum

Innovatieve school

Het Jacob-Roelandslyceum is een innovatieve school waar onderwijs steeds meer op maat wordt aangeboden. Leerlingen krijgen de ruimte om in een veilige en uitdagende leeromgeving het beste uit zichzelf te halen en hun competenties te ontwikkelen. Het Jacob-Roelandslyceum wil leerlingen inspireren en gaat ervan uit dat de beste leerkracht in de leerling zelf zit.

Excelleren door profileren

Er zijn op het Jacob-Roelandslyceum vijf richtingen die leerlingen de mogelijkheid bieden te excelleren:

  • Leerlingen met belangstelling voor de exacte vakken kunnen kiezen voor het Technasium
  • Voor leerlingen die zich op cultureel gebied willen ontplooien is er de Cultuurprofilering.
  • Het Jacob-Roelandslyceum werkt samen met de Universiteit van Cambridge waardoor leerlingen bij Engels Plus de internationaal erkende certificaten kunnen halen. 
  • Met de Universiteit van Tilburg wordt het Econasium vorm gegeven waardoor leerlingen onderzoeksvaardigheden in de economische richting kunnen ontwikkelen. 
  • De profilering Sport en Lifestyle maakt leerlingen bewust van hun levensstijl. Je werkt aan jouw persoonlijk vorming in een sportprogramma met een doorlopende leerlijn.

ICT als hulpmiddel

Om meer op maat te kunnen werken maken onze leerlingen gebruik van ICT als hulpmiddel. Met een eigen device en meer ruimte voor differentiatie zijn we op weg naar een gepersonaliseerd onderwijsaanbod.

Ons Middelbaar Onderwijs

Het Jacob-Roelandslyceum is aangesloten bij de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs die in 1916 is opgericht en waarvan 35 scholen in voornamelijk Noord-Brabant deel uitmaken. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door `goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van docenten. 

Begeleiding nieuwe docenten

Voor startende en nieuwe docenten op het Jacob-Roelandslyceum is er een intensieve begeleidingsstructuur.

Klik hier om naar de Actuele Vacatures te gaan