JRL, een droom van een school 

 

OMO school

In Boxtel zijn drie scholen voor voortgezet onderwijs: het Baanderherencollege vmbo, het Baanderherencollege praktijkonderwijs en het Jacob-Roelandslyceum havo/vwo (JRL). De drie scholen vormen gezamenlijk OMO Scholengroep Boxtel. De OMO Scholengroep Boxtel ressorteert onder de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. 

In verbinding

Het JRL is een school voor gymnasium, atheneum en havo met circa 1200 leerlingen en een personele omvang van ca. 100 fte. Onze school kent een rijke traditie én is toekomstgericht. We zijn een academische opleidingsschool en bieden leerlingen een sterke basis én mogelijkheden om hun talenten te ontplooien. We hebben een groot voedingsgebied en een goede naam in de regio én zijn kleinschalig en laagdrempelig. Aandacht voor kennis en leren combineren we met creatieve en culturele vorming. Klassiek onderwijs gaat hand in hand met vernieuwing en unieke profileringen, zoals het Technasium, Econasium, Cultuur, Engels plus en Sport & lifestyle. 

Onze essentie

In ons handelen en onze keuzes laten we ons leiden door onze drie kernwaarden Veiligheid, Betrokkenheid en Verantwoordelijkheid. We borgen sociale en psychologische veiligheid en erkennen de kracht van verschillen. Je wordt gezien in wie je bent en wat je kunt en we voeren graag de dialoog over relevante dilemma’s en perspectieven op de realiteit. In alles wat we doen, hebben we oog voor de belangen van leerlingen en vanuit die focus zoeken we naar samenwerking en verbinding. In collegialiteit en openheid voeren we graag het goede gesprek met elkaar. En dat doen we al generaties lang. Binnen de mogelijkheden zoeken we naar maatwerk, voor leerlingen én professionals. 

We leren samen

Als nieuwe medewerker bieden we je – vanaf het moment van binnenkomst –  een introductietraject en word je begeleid door een coach. Zowel binnen het JRL als binnen de werkgeversorganisatie OMO krijg je alle ruimte voor scholing en training, voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Via ProMotion, het interne loopbaancentrum voor medewerkers van OMO, heb je toegang tot workshops, loopbaanadvies en aanvullende coaching. Onze ambitie is om een volwaardige leer- en leefgemeenschap te worden waarin we elkaar aanvullen op onze expertises. En wil je een keer een switch maken, dan kan dat. Bij onze zusterschool het Baanderherencollege of op één van de andere OMO scholen. Want als medewerker van JRL profiteer je van de goede en intensieve samenwerking tussen de acht OMO scholen in de regio Den Bosch. Zo werken wij met een regionale benoeming, waardoor de zekerheid op werk groot is, er volop doorgroeimogelijkheden zijn en je zelfs tegelijkertijd op twee scholen in de regio kunt werken. Samen met jou streven we ernaar jouw dromen, wensen en ambities uit te laten komen. Als medewerker van een OMO school uit de regio Den Bosch ben je in dienst van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en geniet je van de gunstige arbeidsvoorwaarden.  

Wij zijn in beweging 

Het Jacob Roelandslyceum is volop in ontwikkeling. Wij geloven dat leren gebeurt in wisselwerking met de ervaringen van alledag. In contact met het bekende en het ongewone. In verbinding met elkaar. Onze ambitie is om breder te kijken naar ontwikkeling van leerlingen en om meer maatwerk en keuzemogelijkheden te bieden. Kenmerkend voor het JRL is dat we ons samen verantwoordelijk voelen voor alle leerlingen. Vandaar dat we in kleine teams van docenten,  samenwerken en van elkaar leren. Zo versterken we zowel de onderwijskwaliteit als jouw wendbaarheid en werkplezier. In een vertrouwde en veilige omgeving die wij ze bieden, nemen leerlingen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en ontwikkeling. Leerbetrokkenheid en motivatie krijgen een impuls door uiteenlopende keuzemogelijkheden, afgestemd op specifieke onderwijsbehoeften en interesses van leerlingen. We bieden eigentijds onderwijs, maximaal ondersteund door digitale mogelijkheden. Alle leerlingen beschikken bijvoorbeeld over een laptop.

Wat we vragen

We zoeken docenten en ondersteunende medewerkers die actief bij willen dragen aan de ontwikkeling van de school en onze leerlingen. Teamplayers met een lerende houding, die durven te experimenteren, die initiatief tonen en verantwoordelijkheid nemen. Vind je het leuk om samen het onderwijs te verrijken, dan krijg je daar bij het JRL ook de kans toe. De JRL medewerkers die we zoeken, kunnen met onzekerheden omgaan, zijn gericht op groei en durven eigen paden te creëren. Spreekt jou dit aan? Dan ben je meer dan welkom. 

Klik hier om naar de Actuele Vacatures te gaan