Derdelijnsondersteuning

In de derde lijn zijn een aantal externe deskundigen beschikbaar om de leerlingen waar nodig extra te ondersteunen.

1. De rol van de jeugdarts en sociaal verpleegkundige

Kinderen en jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. De ouder speelt hierin een belangrijke rol. Maar gelukkig kijkt de jeugdgezondheidszorg van de GGD graag mee naar de ontwikkeling van de leerling. Zij geeft antwoord op vragen over de gezondheid, opvoeding en gedrag. Bij de GGD werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, teamassistenten, logopedisten en andere professionals. Samen met school houden ze de gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode in de gaten. Dit gebeurt onder andere door het online invullen van een vragenlijst in klas 2 van het voortgezet onderwijs, het verzuimspreekuur van de jeugdverpleegkundige op school en studie/informatie- bijeenkomsten voor het personeel.
Voor de Boxtelse scholen zijn mevrouw L. Brukx, jeugdarts en mevrouw W. Couwenberg, jeugdverpleegkundige beschikbaar. De medewerkers van de jeugdgezondheidszorg helpen u graag! Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met mevrouw W. Couwenberg. Haar contactgegevens kunt u verkrijgen via de zorgcoördinator of u kunt een afspraak met haar maken via het afsprakenbureau van de Jeugdgezondheidszorg:0900-4636443 (lokaal tarief). Zij participeren ook in het ZorgAdviesTeam (ZAT) van de school.
Mevrouw Couwenberg heeft een sociaal-medisch verzuimspreekuur op het Jacob-Roelandslyceum. De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Meer informatie vindt u op www.ggdhvb.nl/mijn kind.

2. De rol van de maatschappelijk werker

Voor de leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum is licht pedagogische hulp beschikbaar in de persoon van mevrouw J. van den Dobbelsteen. Het schoolmaatschappelijk werk wordt aangeboden in de vorm van spreekuren en hulpverleningsgesprekken op het Centrum voor Jeugd en Gezin in Boxtel. Tevens neemt de schoolmaatschappelijk werkster deel aan de bijeenkomsten van het Zorgadviesteam (ZAT).