Veelgestelde vragen laptopgebruik                  Jacob-Roelandslyceum

Versie mei 2021

Organisatorisch

Welke leerjaren werken in het schooljaar 2021-2022 met een eigen laptop?

Alle leerlingen op het Jacob-Roelandslyceum werken in 2021-2022 met een eigen laptop in de les.

Boeken

Als er met laptops gewerkt gaat worden, moeten er dan ook nog boeken worden aangeschaft?

In de lessen streven we naar een situatie waarbij er sprake zal zijn van een combinatie van een tekstboek en een laptop. De werkboeken zullen zoveel mogelijk worden geïntegreerd in OneNote en zullen bij de meeste vakken niet meer op papier worden ingezet. Dit geldt ook voor aantekenschriften.

Gezondheid

“Ik vraag me af wat het effect is op de lange termijn als je als 12-jarige al zoveel uren per dag achter een laptop vertoeft. De hersenen van een 12-jarige zijn nog lang niet ontwikkeld en ik zou graag willen weten wat voor effect het vele werken achter een laptop heeft voor kinderen in deze leeftijdsfase”

Als leerlingen lang in dezelfde houding achter een laptop werken, kunnen zij te maken krijgen met lichamelijke klachten (RSI). Als school zijn we ons hier zeer bewust van en streven er dan ook naar meer dan voldoende afwisseling op een dag aan te bieden. We willen u in dit kader dan ook op de volgende punten wijzen:

  • Als school vinden we het belangrijk te monitoren wat de gevolgen van het werken met laptop zijn voor de leerlingen. “Gezond achter de laptop” is het uitgangspunt. Aan deskundigen van ATLENT KinderExpertiseCentrum is gevraagd om onderzoek te doen in de school en om aanbevelingen te doen naar school, ouders en leerlingen over de beste manier om gezond met de laptop te werken. De aanbevelingen vindt u in de presentatie die op de website van de school beschikbaar is (jrl.nl – ouders – laptopgebruik)
  • In de praktijk zitten leerlingen op school niet de hele dag achter de laptop. Ieder vak biedt een variatie aan werkvormen aan, waarbij er sprake zal zijn van een afwisseling tussen lezen in een boek, luisteren naar de docent en werken met een laptop. Een heel lesuur alleen werken met een laptop komt in de praktijk weinig voor. Om in werkhouding te variëren kunnen leerlingen thuis ook werken aan een vaste computer of de laptop op een laptopstandaard plaatsen en/of een losse muis aansluiten. 
  • Naast de theoretische vakken worden er in de brugklas ook praktijkvakken aangeboden. Bij deze vakken spelen gezondheidsaspecten als bewegen en houding een belangrijke rol.
  • Het aantal uren waarop een leerling achter een laptop zit, wordt voor een deel bepaald door privécomputergebruik van leerlingen thuis (sociale media.). Op het privégebruik in de vorm van bijvoorbeeld games, heeft de school maar weinig invloed. Om in werkhouding te variëren kunnen leerlingen thuis ook schoolwerk maken aan een vaste computer of de laptop op een laptopstandaard plaatsen en/of een losse muis aansluiten. Dit laatste mag op school natuurlijk ook.

Aangezien school en ouders hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben, willen we u vragen om direct contact met ons op te nemen als u vragen heeft of zich zorgen maakt over de houding van uw zoon of dochter.

Device

Leerlingen kunnen hun lessen op de laptop opslaan. Wordt er naast de laptop ook gewerkt met een ander backup-systeem?

De OneNote-lessen worden via OneNote Classroom aangeboden. Dit programma werkt via de cloud. Dit houdt in dat deze bestanden van leerlingen niet meer kwijt kunnen raken. Naast de laptop zijn er verschillende andere mogelijkheden voor leerlingen om eigen (Word-)bestanden op te slaan. Zo kan een leerling zelf in de OneDrive van school of in een eigen cloud werken.
 
Is er een betrouwbare wifi-verbinding op school die beschikbaar is voor alle devices?

Alle devices kunnen toegang krijgen tot het draadloos netwerk op school en thuis. Indien een ouder beslist om een eigen device aan te schaffen, zal er wel een controlemoment op school plaatsvinden waarbij er een virusscan zal worden toegepast. Dit om beschadiging of verstoring van het netwerk door “vreemde” devices te voorkomen.
 

Is het verplicht om een device via The Rent Company aan te schaffen?

Het is niet verplicht om een device via The Rent Company aan te schaffen. Een zelf aangeschafte laptop is ook prima. Deze dient dan wel te voldoen aan de JRL-systemeisen. Deze eisen vindt u op de website en als bijlage bij de informatiemail.
 
Mijn zoon/dochter neemt komend jaar een eigen device mee dat niet via The Rent Company is aangeschaft. Indien deze tijdens een les kapotgaat, kan mijn zoon/dochter dan tijdelijk een vervangende laptop van school krijgen?
 
Ouders die gebruikmaken van het aanbod van The Rent Company krijgen een vervangende laptop van dit bedrijf. Hier betalen zij ook voor als onderdeel van de overeenkomst. Voor de leerlingen met een eigen, defecte laptop zorgt de school voor een leenlaptop. De school moet deze laptops vanzelfsprekend zelf onderhouden. Hierdoor vragen we voor een leenlaptop van school een kleine vergoeding. Als u zelf een vervangende laptop kunt regelen dan hoeft u uiteraard geen gebruik te maken van deze regeling. 
 
Ik heb vragen over technische zaken en over de contracten en verzekeringen van The Rent Company. Waar kan ik met deze vragen terecht?
 
Door de coronacrisis kon de presentatie van The Rent Company op 17 mei niet doorgaan. The Rent Company heeft aangegeven de presentatie digitaal beschikbaar te stellen. Zodra wij deze van hen ontvangen, sturen wij deze naar u door. Wel kunt u natuurlijk alvast een kijkje nemen op de website van The Rent Company (www.rentcompany.nl). Veel vragen worden daar beantwoord. 
 
Ik heb thuis een computer van Apple. Kunnen systemen als OneNote daar ook op draaien?

 
Op de Mac zijn er waarschijnlijk mogelijkheden om te werken met de door school beschikbaar gestelde onderwijsmaterialen, maar zekerheid kunnen we hierover niet geven. Daarom raden wij geen Apple-computer aan. Als school kiezen we i.v.m. de uniformiteit en interne stabiliteit voor het werken met Microsoft-computers en bijbehorende applicaties, zoals OneNote. Hier hebben we ervaring mee opgedaan en weten we wat mogelijk is.
 
Wanneer worden de laptops van The Rent Company aan de leerlingen uitgereikt?
 
We streven ernaar de laptops altijd vóór de start van het schooljaar aan de leerlingen uit te reiken. Zo kunnen we vanaf dag één starten en hebben de leerlingen even de tijd om aan de laptop te “wennen”.  De laptops van The Rent Company worden dan ook op de laatste vrijdag van de zomervakantie uitgereikt op school. Niets is in deze coronatijden zeker, maar voorlopig staat de uitgifte van de laptops gepland op vrijdag 3 september 2021. Indien uw zoon of dochter op die dag verhinderd is, is er nog een mogelijkheid op maandag 6 september. Op deze dag beginnen echter ook direct de mentorlessen. Uw zoon of dochter heeft dan geen tijd om even aan de laptop te wennen en zal er direct mee moeten werken.
 
Staat er op de laptops van The Rent Company Microsoft Office geïnstalleerd?

 
Ja, op elke laptop van de The Rent Company staat Microsoft Office geïnstalleerd. Uiteraard begeleiden we als school de leerlingen hierbij tijdens het uitreiken van de laptops. 
 
Mijn zoon/dochter neemt een eigen laptop mee. Moet ik zelf Microsoft Office installeren?

Nee, dat hoeft niet. We bieden aan alle leerlingen, dus ook leerlingen met een eigen laptop, Microsoft Office aan. We installeren Microsoft Office op vrijdag 21 augustus, de dag waarop Office ook op de laptops van The Rent Company wordt geïnstalleerd. Vandaar dat we ook aan leerlingen met een eigen laptop vragen om op vrijdag 3 september naar school te komen.

Sociale media

Besteden jullie als school aandacht aan de omgang met sociale media?

Als school zijn we actief bezig met leerlingen voor te bereiden op de omgang met sociale media. In de mentorlessen wordt hier in ieder leerjaar aandacht aan besteed. De nieuwsbrief Omgaan met sociale media waarin we u informatie en tips geven op dit gebied, vindt u op de website (jrl.nl – ouders – laptopgebruik).