Ruimte voor technasium

Wat is het Technasium?

Een doorlopende leerlijn vanaf klas 1 t/m het examenjaar, die leidt tot een diploma Technasium. Leerlingen moeten na een oriëntatie in de brugklas kiezen voor deze richting. Ze krijgen dan het vak Onderzoeken en Ontwerpen op hun rooster. Binnen dit vak wordt gewerkt aan projectopdrachten die uit het bedrijfsleven of overheidsinstellingen komen. De opdrachten worden naarmate leerlingen in een hoger leerjaar komen, uitgebreider, minder gestuurd en van een hoger niveau. De kennis die leerlingen in de andere vakken hebben opgedaan, moeten ze hierbij in de praktijk gaan gebruiken. In de bovenbouw is het vak O&O een keuzevak in de vrije ruimte dat afgesloten wordt met een meesterproef. De lessen worden in 2 blokken van 3 lesuren geroosterd, zodat er ook excursies naar locaties, die te maken hebben met de opdracht, gemaakt kunnen worden. De leerlingen werken onder begeleiding van docenten in groepjes van 3 of 4 personen volgens een projectplan aan de opdracht. Vanaf de 2e klas zijn er steeds 4 projecten van 8 lesweken die gedaan moeten worden. En de leerlingen krijgen hiervoor gewoon een cijfer dat meetelt voor de overgang. Dat cijfer wordt bepaald door het eindproduct, maar ook door het proces van ontwikkelen.

Waarom Technasium?

Als een leerling voor het Technasium kiest, leert hij om kennis meteen in de praktijk toe te passen. Zo weet hij waar hij voor leert. De leerling ontwikkelt vaardigheden en eigenschappen die hij als toekomstige vakman of vakvrouw nodig heeft om succesvol te zijn. Naast een flinke dosis kennis, leert hij zijn fantasie te gebruiken bij het vinden van oplossingen, leert hij door te zetten ook als het even tegenzit en leert hij te werken volgens een planning. Zo wordt de leerling beter voorbereid op een vervolgstudie. Hij heeft al geleerd op een wetenschappelijke manier te denken en te werken. En natuurlijk is het ook gewoon leuk en motiverend om op een andere manier te leren.

Waarom Technasium op het JRL?

Binnen de leerlingengroep die we op deze school hebben, zitten enorm veel talenten. De leerlijn Technasium biedt een extra mogelijkheid aan alle leerlingen die iets met techniek hebben. Dat mag ook de creatieve of sociale kant van de technische wereld zijn. Als school willen we ruimte geven aan alle leerlingen tot ontplooiing van hun talenten en interesses. En daar is het Technasium een hele mooie manier voor.

Leuke links

Bètaberoepskeuzetest

De bètaberoepskeuzetest laat jou zien welke beroepen in de wereld van bèta en techniek bij jou zouden kunnen passen op basis van jouw persoonlijkheidsprofiel. Ben jij vooral praktisch? Of artistiek? Doe de test en bekijk de beroepen. Ook worden in de test een aantal interessante beroepsbeoefenaren geportretteerd, zodat je even een kijkje in hun werk krijgt. 

Nobelprijs Natuurkunde en Nobelprijs Chemie

Neem eens een kijkje op de website van de Nobelprijs organisatie. Een interessante website met games die horen bij de Nobelprijs Natuurkunde en de Nobelprijs Chemie (en ook voor de Medische-, Literatuur- en Economische-Nobelprijs én van de Nobelprijs voor de Vrede). Wel in het Engels, maar laat je niet weerhouden.