Ruimte voor Engels

Wat is ´Engels Plus´?

Voor leerlingen die dat willen, is er op het JRL de mogelijkheid om deel te nemen aan lessen en activiteiten die dieper ingaan op de aspecten van de Engelse taal. Te denken valt aan verdieping van het inzicht in de cultuur van de Engels sprekende wereld, uitwisselingsprogramma´s, workshops, summer camps, contacten met native speakers en internationaal gerichte activiteiten.
De bedoeling is dat leerlingen hun schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid verbeteren en op een duidelijk hoger peil brengen. Een en ander leidt uiteindelijk tot het afleggen van een examen en het verkrijgen van een internationaal erkend diploma.                 

Waarom deze profilering?

In deze tijd van globalisering is het geen uitzondering meer als leerlingen met hun diploma op zak ervoor kiezen om een ´gap year´ aan een highschool of universiteit in het buitenland door te brengen voor ze aan hun vervolgstudie beginnen. Het is ook heel gewoon om tijdens de vervolgopleiding stage te lopen in het buitenland. Vaak ook zijn de studieboeken tijdens de vervolgopleiding in het Engels.
Door deze internationalisering wordt het dus steeds belangrijker om te beschikken over een goede beheersing van de Engelse taal. Bij de aanmelding voor een ´jaartje buitenland´ wordt ook vaak gevraagd om aan te tonen op welk niveau de aspirant-student de Engelse taal beheerst. Dit wordt vergemakkelijkt als de student in spé al beschikt over een internationaal erkend diploma dat hij/zij behaald heeft op de middelbare school.

Hoe wordt dit concreet ingevuld?

Leerlingen die kiezen voor Engels plus stappen in op hun eigen niveau. Binnen deze lessen wordt door middel van diverse werkvormen toegewerkt naar een examen voor de verkrijging van een internationaal erkend diploma.

Leuke links

LearnEnglish Kids

Test hier je kennis van het Engels. Je kunt op deze site spelletjes spelen, verhalen lezen, activiteiten doen en ondertussen leer je super veel nieuwe woorden.