Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding (LOB) 

De begeleiding is erop gericht dat de leerling of student keuzes maakt die passen bij diens kwaliteiten en interesses. Het gaat hierbij zowel om keuzes voor bepaalde vakken en/of studie-onderdelen als om keuzes voor vervolgonderwijs. Doel is daarbij om te zorgen dat zo min mogelijk leerlingen of studenten keuzes maken waarop ze later uitvallen. 

Voorlichtingsavond

Op vrijdag 22 november komt een 30-tal oud-leerlingen voorlichting geven over hun studie. Het tijdsschema ziet er als volgt uit.

Programma:

19:00 - Ontvangst
19:15 - 19:45 Eerste ronde
19:45 - 19:55 “Switch”
19:55 - 20:25 Tweede ronde
20:25 - 20:35 “Switch”
20:35 - 21:05 Derde ronde
21:05 - Afsluiting

Het precieze keuzeaanbod komt erop zo gauw het bekend is.