Ruimte voor Cultuur

Heb je een duidelijke belangstelling voor kunst en cultuur? Dan is de cultuurprofilering misschien iets voor jou!

 
We zijn er trots op dat het JRL een erkende CultuurProfielSchool is sinds juni 2010.Cultuurprofilering is niet toegankelijk voor alle leerlingen. In de brugklas kun je in periode 1 of 2 kennismaken met cultuurprofilering. Je kunt ervoor kiezen om deel te nemen aan de oriëntatie.Aan het eind van periode 2 maak je de keuze of je definitief Cultuurprofilering wilt volgen. Kies je in de brugklas niet voor de cultuurprofilering en krijg je spijt, dan is er de mogelijkheid om vanaf klas 4 nog in te stromen.
 
De cultuurprofilering op het JRL is in de onderbouw breed en algemeen vormend; in de bovenbouw smaller en meer verdiepend. Binnen de cultuurprofilering kun je stap voor stap, daar waar jij goed in bent op het gebied van kunst en cultuur of beter in wilt worden, verder ontwikkelen. Je krijgt mogelijkheden om te excelleren.

Aanbod

Tijdens de verschillende leerjaren komen er meerdere kunstvakken, kunstrichtingen en bijbehorende vakgebieden aan bod. De kunstdisciplines, handvaardigheid, tekenen, beeldend, dans, drama, muziek, film en literatuur vormen het uitgangspunt van onze cultuurprofilering. De opzet is multidisciplinair, d.w.z. vakoverstijgend. Naast deze vakken worden er steeds meer verbindingen gemaakt met andere vakken zoals kunst algemeen, CKV, aardrijkskunde, Nederlands en technasium.Ook de samenwerking met externe culturele instellingen en organisaties helpt mee om een gevarieerd programma voor Cultuur samen te stellen.We willen een podium voor kunst en cultuur creëren voor je. Je gemaakte werk staat hierbij centraal. Cultuurprofilering krijgt steeds meer een “gezicht” binnen onze school.

Beoordeling / certificaat

Alle modules die je volgt voor de cultuurprofilering, worden beoordeeld en staan op het rapport. Op twee momenten kun je een cultuurcertificaat in ontvangst nemen, een bewijs dat de cultuur-profilering (tot dan toe) met goed gevolg is doorlopen. Daarnaast worden processen, resultaten en evaluaties vastgelegd in je persoonlijke digitale portfolio op ELO/ Magister.

Wat kan ik met cultuurprofilering?

Je kunt je beter voorbereiden op vervolgonderwijs in aanverwante richtingen, een bewustere keuze maken. Je wordt gestimuleerd in het ontwikkelen van je creatieve, abstracte en probleemoplossende denkvermogen. Je werkt aan je zelfverzekerdheid door de verschillende werkstukken en bijbehorende presentaties.Als je kiest voor cultuurprofilering dan volg je een specifiek aanbod van modules. Hiervoor zijn richtlijnen per leerjaar opgesteld.