Ruimte voor Econasium

Daagt je uit op economisch gebied


Het Econasium is een excellentieprogramma, bedoeld voor goede vwo-bovenbouwleerlingen. Je doet ermee een extra investering, die je ook wat oplevert. Je krijgt een kijkje in de keuken van bedrijven en beroepsgroepen, en leert lastige vraagstukken op te lossen, allemaal vanuit economisch perspectief.

Leert je onderzoeksvaardigheden

Door middel van statistiek (op universitair niveau) leer je hoe je goed onderzoek moet doen. Het is belangrijk dat je goed in wiskunde bent. Deze onderzoeksvaardigheden kun je later ook toepassen in je profielwerkstuk in de eindexamenklas. 

Motiveert voor (economische) universitaire vervolgstudies

Je leert, door colleges te volgen aan de Tilburg University, de verschillen tussen diverse economische studies. Door bedrijfsbezoeken krijg je inzicht in problemen en vraagstellingen waarmee bedrijven in de praktijk te maken krijgen. Hierdoor kun je een betere, gemotiveerde studiekeuze maken.

Vergroot je kans van slagen op de universiteit

Omdat je de onderzoeksvaardigheden onder de knie hebt, en je een gemotiveerde keuze voor een studie kunt maken, is je kans van slagen op een economische universitaire opleiding een stuk groter. Daarom krijg je op Tilburg University bepaalde vrijstellingen en voorrang bij studiekeuze. Ook bezoek je een aantal keren de universiteit, zodat je een beeld hebt kunnen vormen. 

Info: m.tissink@jrl.nl

Leuke links

www.econasium.eu