Econasium

Leerlingen die het Econasium volgen, kunnen het volgende verwachten:


- Statistiek op universitair niveau
- Deze statistiek wordt toegepast bij het profielwerkstuk
- Begeleiding bij het profielwerkstuk door experts van TiU
- Diverse bezoeken aan bedrijven en instellingen, en presentaties
- Colleges op TiU in diverse economische richtingen
- Economische spellen en simulaties
- Mogelijkheid om mee te gaan op studiereis in Dublin

Eigenlijk heeft een leerling die het Econasium met goed gevolg heeft afgerond, al bewezen dat het onderzoeksvaardigheden onder de knie heeft, en voldoende is voorbereid om een juiste studie te kiezen binnen het economisch spectrum van de TiU. Een leerling met het Econasium op zak begint dus met een flinke voorsprong aan een economische studie aan de universiteit.

ECONASIUM OP HET JACOB-ROELANDSLYCEUM

De profilering Econasium wordt (pas) in de bovenbouw van het vwo aangeboden. Het biedt goede, gemotiveerde leerlingen de kans om uitgedaagd te worden op economisch gebied. Het geeft de leerlingen ook de mogelijkheid om zich te oriënteren op een vervolgstudie in een economische richting. Verder krijgen de leerlingen die het Econasium volgen lessen in onderzoeksvaardigheden op het gebied van statistiek. Al met al zorgt het Econasium ervoor dat de kansen op een succesvolle economische universitaire studie worden vergroot.

ECONASIUM IS EXCELLENTIE !

Het Econasium profiel is een excellentieprogramma, dat wil zeggen dat het niet voor iedereen is weggelegd, en dat goede cijfers en een sterke motivatie erg belangrijk zijn. Het Econasium is opgesteld in samenwerking met Tilburg University (TiU).